Hem

EXTRA EYE AB

Leverantör av

ADAS - Advanced driver-assistance systems

 

 

Rädda förarna och deras passagerare.


Artificiell förarassistans (ADAS) förhindrar upp till 50 %  av alla frontalkrockar och singelolyckor som beror på ouppmärksamhet eller trötthet. Det är den vanligaste orsaken till dödsfall och allvarliga skador för personer som färdas i motorfordon.

Skydda medtrafikanterna och oskyddade trafikanter.


Förarassistans (ADAS) varnar för kollisionsrisk med framförvarande fordon och oskyddade trafikanter. För tunga fordon finns specialsystemet som även varnar för kollisionsrisk med oskyddade trafikanter i förarnas döda vinklar.

 

 

Hej! Jag heter Ulf Enhörning.

 

 

Sedan 2015 arbetar vi med att påskynda införandet av förarassistans i den svenska yrkes- och tjänstetrafiken. Det är en viktig och stimulerande uppgift. Boston Consulting Group har beräknat att en storskalig satsning på förarassistans skulle minska vägtrafikolyckorna med 30 procent. Det skulle spara Sverige 15 miljarder kronor och oändliga kostnader för mänskligt lidande - varje år!

 

På den här sidan får du veta mer om hur det kan gå till. Vill du veta ännu mer får du gärna kontakta mig direkt på 0709-11 19 69 eller ulf@xeye.se

 

Med vänlig hälsning,

 

Ulf Enhörning, VD för Extra Eye AB

Framtidens trafiksäkerhet redan i dag.


Förarassistans kan eftermonteras i nästan alla fordon. Du behöver alltså inte investera i nya fordon för att få den senaste säkerhetstekniken.

Ulf Enhörning, VD

0709-11 19 69, ulf@xeye.se

 

Johan Kalling, Sälj

0703-66 81 17, johan@xeye.se

 

Hans Langenskiöld, Marknad  hans@xeye.se 

 

Kontaktuppgifter

 

Extra Eye AB

Strandvägen 5B,

111 51 Stockholm

info@xeye.se

Telefon: +46(0)8-720 66 10

© Copyright. All Rights Reserved.