Bäst i test

EXTRA EYE AB

Leverantör av

ADAS - Advanced driver-assistance systems

 

 

PILOTTESTER OCH OBEROENDE STUDIER


MOBILEYES FÖRARASSISTANS GER DIG BEVISLIGEN SÄKRARE FÖRARBETEENDEN OCH FÄRRE OLYCKOR


Mobileyes eftermarknadssystem har i otaliga kundtester bevisat sin effektivitet för att skapa säkrare förarbeteenden. Det typiska resultatet är att tekniken minskar fortkörningar och andra oönskade förarbeteenden med minst 50 procent.


På senare år har oberoende trafikforskare börjat studera förarassistansens effekt på de faktiska olyckstalen. Resultaten är precis lika starka som i kundtesterna. Fordon med kollisionsvarnare och autobroms är inblandade i 50 procent färre upphinnandeolyckor än andra fordon och en körfältsvarnare reducerar de typiska frontalkrockarna och singelolyckorna med minst lika mycket.

SVENSKA TESTER MED MOBILEYE I LÄTT OCH TUNG KOLLEKTIVTRAFIK


Under 2016 och 2017 gjorde vi två pilottester i kollektivtrafiken som har fått stor betydelse för säkerhetskraven när  länstrafikbolagen upphandlar linjebusstrafik och samhällsbetalda resor. 2016-2017 testade Länstrafiken Kronoberg Mobileye 6 Series i de taxifordon som utför de regionala färdtjänst- och sjukreseuppdragen. 2017 testade Värmlandstrafik Mobileye Shield+ i linjebussar som trafikerar Karlstad, Hammarö och Krsitinehamn. Läs mer om det i denna broschyr!

Länstrafiken Kronoberg  fann att fortkörningarna och kollisionsvarningarna för framförvarande fordon minskade med upp till 80 procent. Förarna blev dessutom mycket bättre på att att hålla säkra avstånd och att undvika farliga avstånd till framförvarande fordon.

Värmlandstrafik kunde konstatera att förarassistansens varningar för kollisionsrisk med oskyddade trafikanter koncentrerades till platser där det tidigare skett många olyckor med cyklister och fotgängare.  De fick dessutom samma goda effekt på övriga förarbeteenden som Länstrafiken Kronoberg.

UPPHANDLINGSKRAV PÅ FÖRARASSISTANS FRÅN SVENSKA LÄNSTRAFIKBOLAG OCH KOMMUNER


Efter att ha testat Mobileye 6 Series införde Länstrafiken Kronoberg krav på förarsassistans i alla fordon när de upphandlar färdtjänst och sjukresor.  Många andra länstrafik är på väg att införa samma krav när de upphandlar linjebusstrafik. Samtidgt pågår i flera kommuner en politisk process för få förarassistans i skolbussarna.


CHALMERS OM KÖRFÄLTSVARNARENS OLYCKSAVVÄRJANDE EFFEKT


Trafikforskare från Chalmers Tekniska Högskola har funnit att körfältsvarnare reducerar frontalkrockar och singelolyckor som beror på ouppmärksamhet eller trötthet med cirka 50 procent. Det innebär att vi skulle rädda cirka 35 liv om året om alla svenska fordon hade en körfältsvarnare. Du kan läsa en sammanfattning av Chalmers-studien här!

AMERIKANSKA TRAFIKFORSKARE OM KOLLISIONSVARNARE


I USA har trafikforskarna vid IIHS-HLDI funnit att kollisionsvarnare reducerar upphinnandeolyckorna med 27 procent och att kombinationen kollisionsvarnare och autobroms minskar sådana olyckor med hela 50 procent. Tekniken har dessutom en klart dämpande effekt på försäkringskostnaderna för person- och fordonsskador. Läs en sammanfattning här!

BUSSTRAFIKENS FÖRSÄKRINGSSAMFUND OM MOBILEYE SHIELD+


Busstrafikens försäkringssamfund i den amerikanska delstaten Washington, WSTIP, gjorde 2017 en oberoende studie av hur Mobileye Shield+ påverkade förarbeteendena i linjebussarna. Resultatet blev att förarna sänkte risken för upphinnandeolyckor med drygt 70 procent och risken för kollisioner med oskyddade trafikanter med drygt 40 procent. Läs hela rapporten här och en svensk sammanfattning här!

Ulf Enhörning, VD

0709-11 19 69, ulf@xeye.se

 

Johan Kalling, Sälj

0703-66 81 17, johan@xeye.se

 

Hans Langenskiöld, Marknad  hans@xeye.se 

 

Kontaktuppgifter

Extra Eye AB/Mobileye

Strandvägen 5B,

111 51 Stockholm

info@xeye.se

Telefon: +46(0)8-720 66 10

© Copyright. All Rights Reserved.