Våra produkter

EXTRA EYE AB

Leverantör av

ADAS - Advanced driver-assistance systems

 

 

ARTIFICIELL FÖRARASSISTANS - SÅ FUNKAR DET!


Begreppet förarassistans - ibland även kallat artificiell eller avancerad förarassistans - kommer från den engelska förkortningen ADAS (Advanced Driver Assistance System).

En vanlig definition av förarassistans/ADAS är att det är ett tekniskt system för att avläsa och analysera trafiken som underlättar och/eller automatiserar körningen. Den mest exakta sensorn för detta är kameran, som tillåter systemet att göra säkra identifieringar av såväl andra fordon som oskyddade trafikanter. Läs mer om det i denna broschyr!

MOBILEYE 6 SERIES - FÖR PERSONBILAR OCH SERVICEFORDON


Mobileye 6 Series har en singelkamera som ständigt håller koll på vägen framför fordonet. Systemet varnar förarenm med ljud och bild upp till 2,7 sekunder i förväg för potentiell kollisionsrisk med framförvarande fordon och oskyddade trafikanter, så att hen kan avvärja eller åtminstone mildra effekten av en olycka. Mobileye 6 Series varnar dessutom för farliga avstånd till framförvarande fordon, ofrivilliga körfältsbyten och fortkörning. Läs mer om det i denna broschyr!

EN BILLIG LIVFÖRSÄKRING


Moblieye 6 Series uppgraderar dina fordon till modern säkerhetsstandard mot en kostnad som är försumbar i förhållande till priset för ett nytt fordon.

EN GOD IDÉ


Som fordonsägare får du och ditt företag snabbt tillbaka pengarna för Mobileye 6 Series, i form av lägre kostnader för fordonsskador och slitage.

MOBILEYE SHIELD+ - FÖR BUSSAR OCH LASTBILAR


Mobileye Shield+ har 3-6 kameror som utöver framförvarande trafik även håller ständig koll på oskyddade trafikanter kring tunga fordonet i förarens döda vinklar. Vid alla tillbud varnas föraren för kollisionsrisk med oskyddad trafikant i tid för att avvärja eller åtminstone mildra effekten av en olycka. Det är en högeffektiv lösning på vad som förut sågs som ett närmast olösligt problem och fortfarande dödar många fotgängare, cyklister och motorcyklister varje år. Läs mer om det i denna brochyr!

TID ÄR PENGAR


Med Mobileye 6 Series i fordonen slipper du förseningar och produktionsbortfall på grund av att onödiga olyckor sätter fordonen  ur spel.   

ESRI KARTLÄGGER TRAFIKFARLIGA PLATSER MED MOBILEYE SHIELD+


Tack vare ett nytt tekniskt samarbete med Esri - världledaren för geografiska informationssystem (GIS) - kan du i digital, ständigt uppdatrad kartform följa och studera var och när Mobileye Shield+ varnar för kollisionsrisk med oskyddade trafikanter. Det är ett ovärderligt stöd för dem som jobbar med att identifiera och åtgärda trafikfarliga platser för oskyddade trafikanter i stadstrafikens tilltagande trängsel.

MOBILEYE 8 CONNECT - FÖR SMARTA STÄDER


Mobileye 8 Connect bygger liksom Mobileye 6 Series på en framåtriktad singelkamera. Men utöver att varna föraren för potentiellt trafikfarliga situationer samlar Mobileye 8 Connect dessutom in en massa annan detaljerad information om trafikmiljön, som väghinder, vägskador, trafikolyckor, trafikfarliga platser, lediga parkeringsplatser och mycket mera. Med hjälp av Mobileyes molntjänster kan fordonsflottans ägare enkelt använda och även sälja denna information till stadsplanerare och andra med behov av exakt trafikinformation.

Ulf Enhörning, VD

0709-11 19 69, ulf@xeye.se

 

Johan Kalling, Sälj

0703-66 81 17, johan@xeye.se

 

Hans Langenskiöld, Marknad  hans@xeye.se 

 

Kontaktuppgifter

Extra Eye AB/Mobileye

Strandvägen 5B,

111 51 Stockholm

info@xeye.se

Telefon: +46(0)8-720 66 10

© Copyright. All Rights Reserved.